ახალი ბორჯომი

სამშენებლო კომპანია

კორპუსები

ბორჯომი

პლატო ს/კ:64.23.03.408 მშენებლობის პროცესში თეთრი კარკასი - 2992₾

ბორჯომი

გ.რობაქიძის N5გ ს/კ64.23.04.174 დასრულებული თეთრი კარკასი - 2205₾